Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008

::::Αγγλικά::::
 1. http://www.ucas.ac.uk/
 2. http://www.english-at-home.com/
 3. http://www.edunet.com/
 4. http://macedonia.uom.gr/~tsifa/
 5. http://www.edunet.com/
 6. http://www.english-at-home.com/
 7. http://www.esl-lab.com/
 8. http://www.englishlistening.com/
 9. http://www.powa.org/
 10. http://www.playtonium.com/games
 11. http://www.bbc.co.uk/education/laac
 12. http://pbskids.org/lions/popcorn/soup
 13. http://pbskids.org/lions/popcorn/abcow2.html
 14. http://pbskids.org/lions/games/gizmo2.html
 15. http://pbskids.org/lions/games/pounce2.html
 16. http://www.epals.com/
 17. http://www.glossa.gr/glossary/glossary.htm
 18. http://lexicon.pathfinder.gr/
 19. http://www.smartphrase.com/Greek/greek.shtml
 20. http://www.computeruser.com/resources/dictionary/
 21. http://www.ypepth.gr/el_ec_page8591.htm
 22. http://www.englishlistening.com/
 23. http://www.powa.org/
 24. http://www.bbc.co.uk/education/laac
 25. http://www.wikipedia.org/
 26. http://www.english-at-home.com/
 27. http://a4esl.org/a/g.html
 28. http://a4esl.org/
 29. http://www.pi-schools.gr/hdtc/programs/odysseas/english.htm
 30. http://jupiter.int-rpnet.ariadne-t.gr/erl/info_
 31. http://www.teipir.gr/infolexter.html
 32. http://www.di.uoa.gr/~infodict/English/dict_search.html
 33. http://www.glossa.com/trans/glossary.htm
 34. http://www.mercury.gr/dictionary/dicten.html
 35. http://www.thealmightyguru.com/Pointless/AnimalGroups.html
 36. http://users.otenet.gr/~vamvakos/alphabet.htm
 37. http://utopia.knoware.nl/users/sybev/cliche/
 38. http://writing2.richmond.edu/writing/wweb/conford.html
 39. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/index.shtml
 40. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/sounds/
 41. http://lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/EngLit.html#E-text
 42. http://www.fonetiks.org/
 43. http://www.fonetiks.org/engsou2.html
 44. http://markandkatiecraven.home.att.net/homograph.htm
 45. http://www.oed.com/
 46. http://www.wordtree.com/
 47. http://www.worldwidewords.org/index.htm
 48. http://www.apostrophe.fsnet.co.uk/
 49. http://www.wsu.edu:8080/~brians/errors/index.html
 50. http://www.tp4.ruhr-uni-bochum.de/~ub/HTML/englishgrammar.html
 51. http://www.wordpower.ws/grammar/gramind.html
 52. http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/
 53. http://www.cs.cf.ac.uk/fun/welsh/Glossary.html
 54. http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Writing/
 55. http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/index2.htm
 56. http://grammar.ccc.commnet.edu/grammar/plague.htm
 57. http://owl.english.purdue.edu/handouts/grammar/
 58. http://www.spellcheck.net/
 59. http://www.rhymer.com/
 60. http://www.vokabel.com/
 61. http://www.bbc.co.uk/languages/

===============================

Οι παραπάνω προτεινόμενες διευθύνσεις είναι κάποιες που "συνάντησα" στην περιήγησή μου στο Internet. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες συνδέσεις, ίσως πολύ καλύτερες. Αν εσείς θέλετε να προτείνετε κάποια διεύθυνση επικοινωνήστε μαζί μου στη διεύθυνση: gutsias@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: