Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Οι Υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μύθοι και πραγματικότητες

Ευτύχης Παπαδοπετράκης (*)

Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων δομικών αλλαγών στον τομέα των μέσων παραγωγής. Ζούμε μια αναδιάρθρωση στην παραγωγική και οικονομική βάση της κοινωνίας, που αγκαλιάζει όλες τις πλευρές της καθημερινής μας ζωής.Είναι λοιπόν φανερό πως ο τόσο ευαίσθητος κοινωνικά χώρος της παιδείας δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστος.