Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Future Education

Πώς η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει το μέλλον της εκπαίδευσης;

Το διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο που αναζητούμε πληροφορίες και ενημερωνόμαστε. Wikipedia, επιστημονικά webinars από τα γνωστότερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, Coursera, Google Art Project και Khan Academy είναι μόνο μερικά παραδείγματα ανοιχτής διαδικτυακής εκπαίδευσης πάνω σε ποικίλα θέματα.