Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

«Αργοί» οι Ελληνες

Οι Ελληνες, συμπεραίνει η έκθεση, «είναι αργοί στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, και οι αδυναμίες στο εκπαιδευτικό σύστημα δείχνουν ότι αυτό δεν είναι πιθανό να αλλάξει σύντομα». Οπως εκτιμά, «οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι από τις πλέον αργές στην απελευθέρωση των αγορών προϊόντων, ενώ η χώρα έχει ένα από τα λιγότερο φιλικά για τις επιχειρήσεις ρυθμιστικά περιβάλλοντα στην Ε.Ε.». Οσο για τις μεταρρυθμίσεις, τονίζει ότι «με δεδομένη την πυρετώδη πολιτική ατμόσφαιρα στη χώρα, είναι ένα αναπάντητο ερώτημα αν οι ελληνικές αρχές θα μπορέσουν να προωθήσουν τις επειγόντως απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις χωρίς να προκαλέσουν κάποιου είδους πολιτική κρίση».

Η Ατζέντα της Λισσαβώνας είχε ξεκινήσει το 2000 με τον φιλόδοξο στόχο να κάνει την ευρωπαϊκή οικονομία την πλέον ανταγωνιστική του κόσμου μέχρι το 2010. Ο στόχος αυτός τροποποιήθηκε προς το μετριοπαθέστερο όταν κατέστη σαφές ότι δεν μπορούσε να εκπληρωθεί, και πλέον ζητούμενο είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση με αιχμή του δόρατος πέντε προτεραιότητες: την καινοτομία, την απελευθέρωση των αγορών, την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον. Οπως αναμένεται να τονίσει ο κ. Μπαρόζο την Παρασκευή, κάθε προσπάθεια για μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση εξακολουθεί να περνά μέσα από μεταρρυθμίσεις. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για χώρες όπως η Ελλάδα που δεν έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την αντικυκλική πολιτική στήριξης της οικονομίας λόγω των υψηλών τους ελλειμμάτων.

το πλήρες άρθρο εδώ---->