Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

Πεθαίνουμε σαν χώρα…

Δραματική εξέλιξη στο δημογραφικό  

ΘΑΝΑΣΗΣ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΤΗΣ  

Χωριά με 0, με 10, άντε με 100 κατοίκους. Η πολυπληθέστερη ομάδα οικισμών στην Ελλάδα. Έρημα χωριά, γέροντες που πεθαίνουν μονάχοι τους, σπίτια και περιουσίες που ρημάζουν, κλειστά σχολεία, γήπεδα χορταριασμένα που περιμένουν τους νέους, οι οποίοι ποτέ δεν ήρθαν.