Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008

::::Γαλλικά::::

 1. http://www.ifa.gr/
 2. http://eos.uom.gr/~kelidi/
 3. http://www.bonjourdefrance.com/
 4. http://www.snh.be/frans/
 5. http://library.thinkquest.org/12447/contents.html
 6. http://www.jump-gate.com/languages/french/index.html
 7. http://www.frenchtutorial.com/
 8. http://www.geocities.com/RainForest/6165/glossaire.html
 9. http://www.etudes-litteraires.com/grammaire.php
 10. http://www.synapse-fr.com/grammaire/GTM_0.htm
 11. http://www.momes.net/index.html
 12. http://french.about.com/library/pronunciation/bl-pronunciation.htm
 13. http://www.synapse-fr.com/typographie/TTM_0.htm
 14. http://www.vokabel.com/
 15. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
 16. http://french.about.com/library/pronunciation/bl-pronunciation.htm
 17. http://www.educlic.education.fr/
 18. http://www.education.gouv.fr/
 19. http://www.education.fr/
 20. http://www.educasource.education.fr/
 21. http://www.educnet.education.fr/
 22. http://www.recherche.gouv.fr/
 23. http://www.ac-nomdel/
 24. http://www.wikipedia.org/
 25. http://www.eun.org/
 26. http://www2.ac-toulouse.fr/mesoe/
 27. http://www.ac-aix-marseille.fr/
 28. http://www.inrp.fr/lamap
 29. http://www.ypepth.gr/el_ec_page8591.htm
 30. http://www.pi-schools.gr/hdtc/programs/odysseas/french.htm
 31. http://goethe-verlag.com/tests/FN/FN.HTM
 32. http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher
 33. http://www.synonymes.com/
 34. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Map-Francophone_World.png
 35. http://humanities.uchicago.edu/orgs/ARTFL/forms_unrest/inflect.query.html
 36. http://www.bbc.co.uk/languages/

Δεν υπάρχουν σχόλια: