Κυριακή, 22 Ιουνίου 2008

:::::Βιολογία::::

Στις παρακάτω διευθύνσεις θα βρείτε υλικό που αφορά τη Βιολογία. Καλή πλοήγηση


 • http://pi-schools.sch.gr/logismika1/gymnasio/ (θα κατεβάσετε το υλικό που αφορά τη Βιολογία. Θα επιλέξετε: 9. Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Βιολογία α΄ - γ΄ Γυμνασίου -Μέγεθος 109MB - κάντε click εδώ. πρώτα θα το αποθηκεύσετε το αρχείο που στον υπολογιστή σας και μετά θα αποσυμπιέσετε.)
 • Μπορείτε επίσης κάνοντας Click εδώ να δείτε και τις οδηγίες που το Π.Ι. έχει ετοιμάσει για την Bιολογία.
 • Περιοδικός πίνακας:(Πρόκεται για το καλύτερο περιβάλλον διδασκαλίας τους περιοδικού πίνακα. Είμαι σίγουρος ότι θα το εκτιμήσετε). Click εδώ
 1. http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/svt/cgaulsvt/travaux/animatio/reprocel/reprod.htm
 2. http://www.monanneeaucollege.com/5.svt.chap11.htm
 3. http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/evaluation/college/cerisier/cerisi%20er.htm
 4. http://www.nilesbio.com/subcat331.html
 5. http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/foundation.html
 6. http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/A/Apoptosis.html
 7. http://www.dnaftb.org/dnaftb/
 8. http://www.umass.edu/microbio/chime/regisfrm/downlpe.htm
 9. http://www.umass.edu/microbio/chime/antibody/
 10. http://www.umass.edu/microbio/rasmol/rasclass.htm
 11. http://www.umass.edu/microbio/chime/pe_beta/pe/protexpl/frntdoor.htm
 12. http://www.umass.edu/microbio/rasmol/
 13. http://www.cellsalive.com/cells/cell_model.htm
 14. http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/C/CellularRespiratio%20n.html
 15. http://www.cytochemistry.net/Cell-biology/
 16. http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e19/19b.htm
 17. http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/e19/19.htm
 18. http://student.ccbcmd.edu/courses/bio141/lecguide/unit1/proeu/proeu.html
 19. http://cellbio.utmb.edu/cellbio/
 20. http://www.cellsalive.com/
 21. http://www.cshl.edu/
 22. http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/animations.html
 23. http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/
 24. http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/cell_bio.html
 25. http://www.mblab.gla.ac.uk/dictionary/graphic.html
 26. http://www.cytochemistry.net/Cell-biology/
 27. Λεξικό Βιολογίας
 28. http://www.ibiblio.org/virtualcell/textbook/chapter3/chapter3.htm
 29. http://www.biojava.org/
 30. http://biojava.org/wiki/BioJava:Download
 31. http://almost.cubic.uni-koeln.de/cdk/
 32. http://www.biojava.org/
 33. http://neobio.sourceforge.net/
 34. http://users.kor.sch.gr/dgspanos/
 35. http://www.stolaf.edu/people/giannini/biologicalanamations.html
 36. http://www.stolaf.edu/people/giannini/flashanimat/molgenetics/dna-rna2.swf
 37. http://www.susanahalpine.com/anim/Life/memb.htm
 38. http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objID=AP11403
 39. http://www.web.virginia.edu/gg_demo/movies/figure18_12b.html
 40. http://www.johnkyrk.com/photosynthesis.html
 41. http://outreach.mcb.harvard.edu/animations/biochem.swf
 42. http://www.microbelibrary.org/images/Tterry/anim/ATPsynthbact.html
 43. http://science.nhmccd.edu/biol/mitosis/amitosis.html
 44. http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/0470003790/animations/membrane_transport/membrane_transport.htm
 45. http://faculty.nl.edu/jste/calvin_cycle.htm
 46. http://www.wiley.com/legacy/college/boyer/0470003790/animations/membrane_transport/membrane_transport.htm
 47. http://faculty.nl.edu/jste/calvin_cycle.htm
 48. http://www.cellsalive.com/cells/3dcell.htm
 49. http://www.cellsalive.com//mitosis.htm
 50. http://www.cellsalive.com//meiosis.htm
 51. http://www.cellsalive.com//cell_cycle.htm
 52. http://www.cellsalive.com//cam1.htm
 53. http://www.abdn.ac.uk/~clt011/flash/samples/liposomes.swf
 54. http://www.ibiblio.org/virtualcell/index.htm
 55. http://science.nhmccd.edu/biol/bio1int.htm#cell
 56. http://www.dnalc.org/ddnalc/cell_signals/index.html
 57. http://www.cellsalive.com/
 58. http://www.dhpc.adelaide.edu.au/projects/vishuman2/
 59. http://chemmac1.usc.edu/java/bases/basepairs.html
 60. http://physci.kennesaw.edu/javamirror/explrsci/dswmedia/reflex.htm
 61. http://physci.kennesaw.edu/javamirror/explrsci/dswmedia/mouse.htm
 62. http://suhep.phy.syr.edu/courses/mirror/biomorph/
 63. http://www.amnh.org/exhibitions/?src=toolbar
 64. http://darwin.eeb.uconn.edu/simulations/simulations.html
 65. http://www.sonic.net/~nbs/projects/bio115l/
 66. http://www.sonic.net/~nbs/projects/anthro201/exper/
 67. http://froggy.lbl.gov/virtual/
 68. http://frog.edschool.virginia.edu//
 69. http://sun.science.wayne.edu/~jram/axonsim.htm
 70. http://chemmac1.usc.edu/bruno/java/Titrate.html
 71. http://michele.usc.edu/java/acidbase/acidbase.html
 72. http://www.chem.uoa.gr/applets/AppletTitration/Appl_Titration2.html
 73. http://www.chm.davidson.edu/java/titrate/titrate.html
 74. http://www.frontiernet.net/~imaging/gait_model.html
 75. http://chemmac1.usc.edu/java/ptable/ptable.html
 76. http://chemmac1.usc.edu/bruno/java/pept.html
 77. http://www.hschickor.de/animat.htm
 78. http://blog.biologyinschool.gr/
 79. http://users।sch.gr/xbalasi/
 80. http://users.sch.gr//aperaki/index.htm

Οι παραπάνω προτεινόμενες διευθύνσεις είναι κάποιες που "συνάντησα" στην περιήγησή μου στο Internet. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες συνδέσεις, ίσως πολύ καλύτερες. Αν εσείς θέλετε να προτείνετε κάποια διεύθυνση επικοινωνήστε μαζί μου στη διεύθυνση: gutsias@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: