Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Από την ιδέα ... στη δημιουργία.

Eνσωματώνοντας τις ΤΠΕ στη διδασκαλία:

1. Πρώτα απ΄όλα χρειάζεται να δημιουργήσουμε ένα καλό σενάριο: Και για να γίνει αυτό πρέπει να λάβουμε υπ όψιν μας τις παρακάτω παρατηρήσεις:

a. (πηγή: http://www.ictscenarios.gr/?page_id=52)========================================

i. 1.Επιλέξτε το κεφάλαιο που θα διδάξετε.

ii. 2.Προσδιορίστε αν θα είναι επανάληψη ύλης ή νέο κομμάτι για διδασκαλία. (προτιμήστε το πρώτο).

iii. 3.Προσδιορίστε τους διδακτικούς στόχους. ( μαθησιακούς – παιδαγωγικούς). Χρησιμοποιείστε τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και τις οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων). Βάλτε και τους στόχους που θεωρείτε εσείς σημαντικούς για το συγκεκριμένο κεφάλαιο.

iv. 4.Σκεφθείτε πώς, η χρήση δικτυακών τόπων και εκπαιδευτικού λογισμικού, θα βοηθούσε στην επίτευξη των στόχων και εντοπίστε εκείνα τα σημεία του κεφαλαίου για τα οποία οι μαθητές θα μπορούσαν να αντλήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο και το λογισμικό. Μην ξεχνάτε ότι βασικός στόχος είναι, η ενεργητική πορεία προς τη μάθηση. (Διερευνητικό – ανακαλυπτικό μοντέλο.)

v. 5.Δείτε αν το ψηφιακό υλικό μπορεί να δώσει απαντήσεις στα ζητούμενα. Προσαρμόστε τις ερωτήσεις σας, πάνω σε αυτό.

vi. 6.Ανακαλύψτε μόνοι σας άλλες χρήσιμες πηγές στο διαδίκτυο. Αποθηκεύστε τις στα «αγαπημένα». Favorites.

vii. 7.Χωρίστε την ενότητα σε τμήματα, και αναθέστε την επεξεργασία καθενός σε ξεχωριστή ομάδα μαθητών. Απαραίτητα υλοποιείται το μοντέλο τηςομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας σε ομάδες των 3 ή 4 μαθητών.

viii. 8.Αρχίστε να φτιάχνετε φύλλα εργασίας για τις ομάδες. Οι ερωτήσεις καλό είναι να κινούνται στη βάση των αρχών που περιγράφηκαν παραπάνω. Εκμεταλλευτείτε τις ποικίλες αναπαραστατικές μορφές που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες.

ix. 9.Προσπαθήστε να δώσετε το περιθώριο στους μαθητές να φτάσουν στη διατύπωση δικών τους συμπερασμάτων.

x. 10.Αναθέστε ρόλους

xi. 11.Δώστε κίνητρο εφευρίσκοντας μια όσο το δυνατόν αυθεντικότερη επικοινωνιακή περίσταση.

xii. 12.Μην παραλείψετε να τους οδηγήσετε στην παραγωγή λόγου, μέσα από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει.

xiii. 13.Πάρτε ιδέες για σενάρια και υλικό από αντίστοιχες εργασίες συναδέλφων. (πηγή: http://www.ictscenarios.gr/?page_id=52)

c. Αφιερώστε χρόνο και δείτε το υλικό που έχετε στη διάθεσή σας (βλ. http://gutsias.blogspot.com/2010/10/blog-post_20.html)

d. Αφού έχετε καταλήξει σε μια πρώτη μορφή της παρουσίασής σας αναζητείστε εικόνες (φατσούλες) καθώς και μουσικά samples, στις παρακάτω διευθύσεις:

i. Στην google θέτουμε για αναζήτηση: emoticons

ii. http://www.stonewashed.net/animal.html (για ήχους και εικόνες)

iii. http://beatsandsamples.atspace.com/drums.html

iv. http://www.loopasonic.com/drums.htm

v. Από τη διεύθυνση: http://qmidi.com/ κατεβάζουμε το πρόγραμμα: Chords και συνθέτουμε τη δικιά μας μουσική!

http://www.wilsoninfo.com/bicycleclipart.shtml