Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009

Επιβράβευση της σφαιρικής γνώσης

To σχέδιο προτάσεων των πρυτάνεων για το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ


«Οι πρωτοετείς φοιτητές παρουσιάζουν αδυναμία παρακολούθησης των βασικών πανεπιστημιακών μαθημάτων, μαθήματα στα οποία έχουν εξεταστεί για την εισαγωγή τους». Αυτή είναι η βασική διαπίστωση των πρυτάνεων που συνοψίζει και την παθογένεια της εκπαίδευσης από τους πυλώνες της, ενώ οι ίδιοι τονίζουν ότι η αναγκαία, διαρθρωτική αναμόρφωση πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα αποδώσει καρπούς σε βάθος χρόνου. Tο σχέδιο προτάσεων της αρμόδιας επιτροπής των πρυτάνεων για τον διάλογο του εξεταστικού, το οποίο παρουσιάζει σήμερα η «Κ», αποτελεί και μια επί της ουσίας κριτική για τα μελανά σημεία του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

«Βασικός στόχος πρέπει να είναι οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να έχουν γνώσεις περισσότερο σφαιρικές και υψηλοτέρου επιπέδου σε επιμέρους βασικά μαθήματα όπως μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, ιστορία, λογοτεχνία, αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν ριζικού επανασχεδιασμού», τονίζει η επιτροπή των πρυτάνεων. Και, βέβαια, καθώς ο εθνικός διάλογος δίνει ειδικό βάρος στις αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, και την αναμόρφωση του λυκείου, οι πρυτάνεις καταθέτουν τη δική τους σχετική πρόταση. Σε αυτή προτείνουν οι υποψήφιοι να εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξεταζόμενοι σε ύλη «μεγαλύτερη» της Γ΄ Λυκείου, στον ορισμό της οποίας θα συμμετέχουν και τα πανεπιστήμια. Οι βασικές θέσεις - προτάσεις των πρυτάνεων είναι οι εξής:

 • - Κοινή διαπίστωση των περισσοτέρων ΑΕΙ είναι ότι οι πρωτοετείς φοιτητές παρουσιάζουν αδυναμία παρακολούθησης των βασικών πανεπιστημιακών μαθημάτων, στα οποία μάλιστα έχουν εξεταστεί για την εισαγωγή τους. «Παρατηρείται, επίσης, μια σαφής υποβάθμιση της κριτικής τους σκέψης, λόγω της στείρας απομνημόνευσης της ύλης της Γ΄ Λυκείου στην οποία το “σύστημα”, εμμέσως πλην σαφώς, τους υποχρεώνει. Η δημιουργηθείσα αυτή “εξάρτηση” των μαθητών από την ύλη της Γ΄ Λυκείου αφενός υποβαθμίζει το Λύκειο, αφετέρου παράγει αποφοίτους με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο», αναφέρουν οι πρυτάνεις.

- Βασικός στόχος των ΑΕΙ παραμένει οι νεοεισαχθέντες φοιτητές να έχουν γνώσεις περισσότερο σφαιρικές και υψηλοτέρου επιπέδου σε βασικά μαθήματα. «Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

 • - Για να καταγραφούν τα θετικά αποτελέσματα των αλλαγών θα απαιτηθεί χρόνος. «Η αναμόρφωση και αναβάθμιση θα αποδώσει σε βάθος χρόνου (δεκαπενταετία) και θα στοχεύει στο να “παράγει” αποφοίτους Λυκείου με συγκρότηση και υψηλού επιπέδου γενική μόρφωση. Αυτοί οι απόφοιτοι τότε, ίσως θα είναι ικανοί να εισάγονται όλοι στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις. Παράλληλα, πρέπει να εξεταστεί σοβαρά η καθιέρωση μιας αξιολόγησης από το Γυμνάσιο στο Λύκειο με εξετάσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι καλύτεροι μαθητές θα προορίζονται για τα ΑΕΙ, ενώ οι υπόλοιποι θα στρέφονται προς την τεχνική εκπαίδευση (μέσες τεχνικές σχολές ηλεκτρολόγων, μηχανικών, υδραυλικών κ.ά.)», τονίζει η επιτροπή. Και συμπληρώνει εμφατικά:

- «Η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση λοιπόν είναι η αρχή του προβλήματος και πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Επειδή όμως η αναμόρφωση αυτή αναμένεται να αποδώσει σε βάθος χρόνου, όπως αναφέρθηκε ήδη, κρίνεται σκόπιμο και απαραίτητο να γίνουν παράλληλα με τις παραπάνω αναβαθμίσεις, κάποιες διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ οι οποίες, μέσω του εξεταστικού, θα αναβαθμίσουν, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, το Λύκειο».Για το ζήτημα του συστήματος πρόσβασης έχει διατυπωθεί η πρόταση της επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας υπό τον πρόεδρό του κ. Θάνο Βερέμη, ενώ τις δικές του θέσεις έχει παρουσιάσει και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης.

Τι προτείνουν

Η επιτροπή της Συνόδου των Πρυτάνεων προτείνει:

 • - Το σημερινό σύστημα εθνικών εξετάσεων, με ευθύνη του υπουργείου Παιδείας και συμμετοχή στα εξεταζόμενα θέματα καθηγητών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θεωρείται αντικειμενικό και αδιάβλητο και πρέπει να συνεχιστεί.
 • - Η βάση του «10» πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί και ο βαθμός του Λυκείου να μη λαμβάνεται υπόψη.
 • - Οι εξετάσεις για τα ΑΕΙ πρέπει να διενεργούνται μετά τις απολυτήριες εξετάσεις του Λυκείου και με όσους λαμβάνουν το απολυτήριο.
 • - Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων (4 - 6), ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο που θα επιλέγουν.
 • - Κάθε υποψήφιος θα επιλέγει Τμήματα αποκλειστικά από ένα επιστημονικό πεδίο (π.χ. Νομικής, Φυσικομαθηματικής, Φιλοσοφικής, Ιατρικής, κ.λπ.).
 • - Τα επιστημονικά πεδία θα επαναπροσδιοριστούν από τα ΑΕΙ και φυσικά θα είναι πολύ περισσότερα από τα 5 που ισχύουν σήμερα.
 • - Για κάθε επιστημονικό πεδίο θα ορίζονται τα εξεταστέα μαθήματα και η ύλη αυτών.
 • - Η εξεταστέα ύλη θα αποδεσμευθεί από την ύλη της Γ΄ Λυκείου, θα διευρυνθεί και θα περιλαμβάνει συμπυκνωμένες τις βασικές γνώσεις από το σύνολο της ύλης που διδάχθηκε ο υποψήφιος στο Λύκειο. Η ύλη αυτή θα έχει σχέση με τις προαπαιτούμενες γνώσεις του κάθε επιστημονικού πεδίου στα επιμέρους μαθήματα. Η εξεταστέα ύλη κάθε επιστημονικού πεδίου θα καθοριστεί ύστερα από συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) και των αντίστοιχων Τμημάτων των ΑΕΙ.
 • - Η εισαγωγή των φοιτητών να γίνεται αρχικά σε Σχολές και μετά το πρώτο έτος, ανάλογα με τις επιδόσεις, να επιλέγεται το Τμήμα. Με το σύστημα αυτό θα περιοριστεί σημαντικά η «χαλάρωση» και η «αδιαφορία» πρωτοετών φοιτητών που έχει σοβαρές συνέπειες στη συνέχεια των σπουδών τους.
 • - Να δημιουργηθεί μητρώο πιστοποιημένων βαθμολογητών από καθηγητές που διαθέτουν εμπειρία ή έχουν λάβει ειδική επιμόρφωση και αξιολογούνται ετησίως με βάση την επίδοσή τους.
 • - Να ψηφιοποιούνται για λόγους διασφάλισης της διαφάνειας, τα γραπτά δοκίμια ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση του κάθε υποψήφιου στο γραπτό του μέσω του Διαδικτύου με χρήση ειδικού προσωπικού κωδικού.
Του Αποστολου Λακασα

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_22/02/2009_304467

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

Η ιστορία της ανάπτυξης του internet

Για να δείτε τους ελληνικούς υπότιτλους:
Αφού πατήσετε το play,
1) Κάντε κλικ στο κουμπί με το βελάκι κάτω δεξιά.
2) Στο μενού που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο CC ώστε να γίνει κόκκινο
3) Κάνοντας κικ στο βελάκι δίπλα στο CC θα εμφανιστεί ένα μενού με τις γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμοι οι υπότιτλοι. Επιλέξτε τα ελληνικά (Greek)
Η άπόδοση στα ελληνικά είναι από το paideia-gr

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

Χάρη στο φύλλο «ψηφιακής μελάνης» της Ρhilips (πάνω), συσκευές ανάγνωσης όπως το Κindle2 της Αmazon (δεξιά) υπόσχονται να μας γεμίσουν βιβλία... χωρίς το βάρος και τον όγκο τους .

Το θέμα των ημερών είναι σίγουρα το νέο ψηφιακό βιβλίο της Αmazon: Πριν «Γιώργο δείξαι τρις» στην ελληνική Βουλή, ο περιώνυμος βιβλιοπώλης του Διαδικτύου παρουσίασε το νέο του μοντέλο συσκευής ανάγνωσης, το Κindle 2. Εχει εντυπωσιακά μικρό πάχος... μολυβιού (μόλις 0,8 εκατοστά) και είναι ελαφρώς μακρύτερο από την προηγούμενη έκδοση. Η έξι ιντσών οθόνη του- από φιλμ «ηλεκτρονικής μελάνης»- έχει ανάλυση 800x600 και απεικονίζει πλέον 16 τόνους του γκρι, έναντι τεσσάρων στο προηγούμενο μοντέλο, ενώ η μνήμη έχει επίσης αυξηθεί και μπορεί να αποθηκεύσει ως και 1.500 βιβλία, αντί για 200. Τέλος, αλλά και ίσως το εντυπωσιακότερο, η συσκευή μπορεί και να «εκφωνεί» τα βιβλία, από δύο μικρά ηχεία στο πίσω μέρος. Τιμή αγοράς; 359 δολάρια, στις ΗΠΑ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω συσκευή διαφέρει από άλλες της αγοράς (όπως η κόστους $400 Sony Reader ΡRS-700) κυρίως στο θέμα της διαδικτύωσης: Αντί για το γνωστό WiFi, το Κindle 2 εμπεριέχει το «whispernet»- μια αυτόματη σύνδεση μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας 3G. Η δυνατότητα αυτή είναι τεχνολογικά υπέρτερη, αλλά αφενός προϋποθέτει συνεργασία της Αmazon με πάροχο κινητής τηλεφωνίας, αφετέρου επαναθέτει το θέμα της «ουδέτερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο»: Αν όλες οι συσκευές μέσω των οποίων έχουμε πρόσβαση στη γνώση γίνουν συνδρομητικές υπηρεσίες, με «εταιρικά φίλτρα» να επιλέγουν τι διαβάζουμε, πόσο ελεύθερη θα είναι η διαμόρφωση άποψης των αυριανών πολιτών;
....πλήρες το άρθρο εδώ------->

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

...σε ποιές πληροφορίες πρέπει να δώσουμε προσοχή, ως δάσκαλοι...

Παρουσίασαν τον υπολογιστή των 8 ευρώ

Και χθες η Ινδία παρουσίασε το Sakshat, το φθηνότερο laptop του κόσμου: θα κοστίζει από 8 ευρώ (γύρω στις 500 ρουπίες) και φιλοδοξεί να βελτιώσει τις δεξιότητες εκατομμυρίων μαθητών. «Αν οι γονείς θέλουν να κάνουν ένα δώρο στα παιδιά τους, μπορούν εύκολα να το αγοράσουν», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Ρ. Π. Αγκραουάλ.

Τo Sakshat (η λέξη σημαίνει «μπροστά στα μάτια σου») παρουσιάστηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων Αρτζούν Σινγκ στον ναό Τιρουπάτι του Χιντεραμπάντ. Αναπτύχθηκε από αρκετούς οργανισμούς, όπως η Επιτροπή Πανεπιστημιακών Υποτροφιών, το Τεχνολογικό Ινστιτούτου του Μαντράς και το Ινδικό Ινστιτούτο Επιστημών της Μπανγκαλόρ. Είναι λίγο μικρότερο από τα συνηθισμένα laptops, δεν είναι ακόμη εντελώς έτοιμο και αναμένεται να διατεθεί στην αγορά σε περίπου έξι μήνες. Έχει μνήμη 2 GΒ και συνδέεται ασύρματα με το Ίντερνετ. Για να είναι χρήσιμο ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, κατασκευάστηκε ώστε να μην καταναλώνει πολλή ενέργεια. Το Sakshat δημιουργήθηκε για να γεφυρώσει το «ψηφιακό χάσμα» μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος ενός φιλόδοξου προγράμματος εκπαίδευσης μέσω του Ίντερνετ που θα συνδέσει 18.000 σχολεία και 400 πανεπιστήμια σ΄ όλη την Ινδία.
...ολόκληρο το άρθρο εδώ----->
Την περασμένη...
... Κυριακή, στη μέση του χιονιά που ακόμη παγώνει τη Δυτική Ευρώπη, κάτι συνέβη στις αυλές και στις πλατείες του κάτασπρου Λονδίνου. Με χαρούμενα ξεφωνητά, παιδιά κυνηγιόνταν γύρω από χιονάνθρωπους, αφήνοντας τα χνάρια τους πάνω στο παχύ χαλί που σκέπαζε την πόλη. Τα σχολεία ήταν κλειστά. Το ίδιο και οι συγκοινωνίες. Ο βαρύτερος χιονιάς εδώ και 25 χρόνια ήταν ένα δώρο Θεού, που έκανε τους μικρούς να βγουν στους δρόμους. Όμως, πού ήταν οι μεγάλοι;

Η εικόνα...
... αυτή ήταν που τράβηξε την προσοχή της Μαίρης Ντεζέφσκι, η οποία κάθησε κι έγραψε στην εφημερίδα «Ιντιπέντεντ»: «Η συμβατική οικογένεια έχει γίνει πια κάτι αόρατο και αυτό είναι που κάνει τη Βρετανία να ξεχωρίζει από όλες σχεδόν τις χώρες που έχω επισκεφτεί τα τελευταία χρόνια. Στην ηπειρωτική Ευρώπη μπορεί να δει κανείς ολόκληρες οικογένειες- μητέρες, πατέρες, παιδιά (και σκυλιά)- να βγαίνουν και να χαίρονται μαζί. Δεν σκοπεύω να εξιδανικεύσω το έθιμο του οικογενειακού κυριακάτικου τραπεζιού που σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες κρατάει ακόμη (η γιαγιά μπορεί να σου κάνει τη ζωή δύσκολη, όταν θέλει). Όμως είναι κάτι που δείχνει πόσο λίγο από τον ελεύθερο χρόνο τους μοιράζονται τα βρετανόπουλα με τους γονείς τους». Κι αν η Μαίρη Ντεζέφσκι τα γράφει όλα αυτά σήμερα, είναι επειδή μόλις δημοσιεύτηκε έρευνα που έκανε η οργάνωση «Κοινωνία των παιδιών» σε 21 ανεπτυγμένες χώρες. Το συμπέρασμα της έρευνας είναι πως τα παιδιά που ζουν στη Σκανδιναβία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες χώρες όπου το πρότυπο της παραδοσιακής οικογένειας αντέχει ακόμη, είναι πιο ευτυχισμένα. Σε σύγκριση με αυτές και με άλλες χώρες θα δει κανείς στη Βρετανία πολύ περισσότερα παιδιά να τριγυρνούν αδέσποτα, χωρίς τη συντροφιά του πατέρα τους ή της μητέρας τους. Πού να κρύβονται αυτοί άραγε; Στον καθημερινό αγώνα για την επιβίωση.
Η έρευνα...

... είναι καταδικαστική για τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κοινωνίες. Και τα στοιχεία της είναι ψυχρά. Διαπιστώνει μια έκπτωση των αξιών που έχει προέλθει από τη διάλυση της οικογένειας.
 • Στη Βρετανία, το 70% των γυναικών που έχουν παιδιά 9-12 μηνών είναι σήμερα εργαζόμενες μητέρες, ενώ δεν ξεπερνούσαν το 25% πριν από 25 χρόνια. Και το ένα τρίτο των οικογενειών που έχουν δεκαεξάχρονα παιδιά είναι διαλυμένες. Η έρευνα, που την εποπτεία της είχε ο Ρίτσαρντ Λέιαρντ, καθηγητής της Οικονομίας στην Οικονομική Σχολή του Λονδίνου, συμπεραίνει πως δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η κατάσταση αν δεν υπάρξει μια βαθιά αλλαγή στο σύστημα των κοινωνικών αξιών.
 • Η οικογένεια σαν ένας «τόπος» κοινωνικής συνάντησης είναι κάτι που εξαφανίζεται συνεχώς στις ανταγωνιστικές κοινωνίες. Γι΄ αυτό ακριβώς τα παιδιά σε αυτές τις κοινωνίες καταφεύγουν σε ακρότητες: μόνο και μόνο από την ανάγκη να νιώσουν πως ανήκουν σε μια κοινότητα, σε έναν κοινωνικό χώρο.
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4500345&ct=2