Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Ποσοστό νέων ανθρώπων (15-24 ετών) σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού [Ελλάδα - 1η θέση: 50,7%]


Δεν υπάρχουν σχόλια: